PERSBERICHT_"PVV-fractie laat zich niet uitmaken voor leugenaars"

De PVV in Zuid-Holland eist opheldering van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van het betichten van de PVV-fractie als leugenaars. Fractievoorzitter Henk de Vree: “Twee weken geleden heb ik vragen gesteld over de straatterreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis. In plaats van onze vragen te beantwoorden, beschuldigde de Commissaris van de Koning ons van “onwaarheden” in onze vragen, van leugens dus”.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 oktober 2016 probeerde de PVV door middel van mondelinge vragen duidelijkheid te krijgen over deze zogenaamde “onwaarheden”, maar de Commissaris gaf daarop niet thuis. PVV’er De Vree: “Ik voer graag een debat, liefst op het scherp van de snede. Maar ik laat mij en mijn fractie niet uitmaken voor leugenaar, door niemand niet!”.

De PVV-fractie stelt daarom de mondelinge vragen nogmaals, nu via de schriftelijke weg. Hopelijk zal deze beantwoording meer inhoud hebben dan de beantwoording van onze mondelinge vragen en de schriftelijke vragen over de Marokkaanse straatterreur in Maassluis.

Vragen

1. Hoe noemt u mensen die zich bedienen van “onwaarheden, insinuaties en diskwalificerende oordelen”? Als geheugensteun wijst de PVV u op de betekenis in het woordenboek De Dikke van Dale voor de term onwaarheden: “leugen”.

2. Waarom noemt u de PVV leugenaars?

3. Is er volgens u geen sprake van terreur van Marokkaanse jongeren in Maassluis?

4. Bent u in staat uw kennelijke afkeer van de PVV voortaan voor u te houden? Zo nee, waarom niet?

J.H. de Vree (PVV)
B. Privé (PVV)
E.G.T. Braam (PVV)
T.F. Dulfer (PVV)
J. Mooiman (PVV)
J.J. Rijken (PVV)
G.J. Zwerus (PVV)
H.W.H. Groenendijk (PVV)