PVV: Handhaving provincie een lachertje

De PVV in Zuid-Holland is niet te spreken over het optreden van de provincie inzake de klachten rondom chemiebedrijf Abengoa. De afgelopen jaren hebben de inwoners van onder andere Brielle en Maassluis vaak te kampen gehad met forse stankoverlast. Milieudienst DCMR heeft daarop in opdracht van de provincie boetes uitgedeeld voor in totaal 100.000 euro.

PVV-Statenlid en woordvoerder milieu Harm Groenendijk: "De provincie is vergeten aanmaningen naar Abengoa te versturen. Daardoor is de inningstermijn inmiddels verjaard. Ondanks dat de boetes terecht zijn uitgedeeld, hoeft Abengoa dus geen cent te betalen. Ik heb niet vaak zo'n dure administratieve blunder gezien!"

De PVV vraagt zich af in hoeveel andere zaken de provincie heeft verzuimd aanmaningen te versturen. Statenlid Groenendijk gaat verder: "Het moet glashelder zijn dat als een bedrijf in de fout gaat, men op de blaren moet zitten. Nu komt Abengoa goed weg en worden ze niet gestraft voor de jarenlange overlast. De provincie heeft duidelijk onvoldoende geleerd van de problemen rondom Odfjell".

De PVV stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de onderstaande schriftelijke vragen.

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht "Abengoa is schuldig, maar hoeft niet te bloeden" (1) en "Provincie blij met uitspraak RvS over Abengoa" (2)?

2. Welke financiële gevolgen zijn er verbonden aan het niet kunnen innen van de boetes van in totaal 100.000 euro?

De conservatoire maatregel luidt: "Bij gedingen en geschillen moeten Gedeputeerde Staten, ook als nog niet is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, ervoor zorgen dat een zaak niet verjaart" (3).

3. Welk misverstand heeft er toe geleid dat bovenstaande maatregel niet is nagekomen?

4. Welke stappen heeft het College genomen om dergelijke administratieve blunders in de toekomst te voorkomen?

5. In hoeveel vergelijkbare gevallen bent u de afgelopen jaren vergeten aanmaningen te versturen? Welk totaalbedrag betreft het hier?

6. Hoe is het mogelijk, zeker ook gezien het falend handhavingsbeleid inzake Odfjell, dat de provincie kennelijk nog altijd niet haar zaakjes op orde heeft?

7. Wat voor signaal geeft de provincie aan chemische bedrijven wanneer zij ongestoord jarenlang overlast kunnen veroorzaken zonder daar ook maar één cent voor hoeven te betalen?

Harm Groenendijk (PVV)

Bart Privé (PVV)

Bron:
(1) "Abengoa is schuldig, maar hoeft niet te bloeden", RTV Rijnmond, 6 mei 2015.
(2) "Provincie blij met uitspraak RvS over Abengoa", RTV Rijnmond, 7 mei 2015.
(3) Max de Bok, "Van A tot Z in de provincie" (IPO-handleiding, Den Haag maart 2015).