Motie Extra geld beschikbaar stellen voor nieuwe treinen MerwedeLingelijn

Motie: Extra geld beschikbaar stellen voor nieuwe treinen MerwedeLingelijn  

Onderwerp: Begroting 2022  

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10-11-2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt; 

Constaterende dat:  

 • De GTW-treinstellen op de MerwedeLingelijn voorzien moeten zijn van het nieuwe beveiligingssysteem ERMTS;
 • Na het inbouwen van het nieuwe beveiligingssysteem (‘retrofit’ genoemd), de treinen nog minimaal 10 jaar in dienst dienen te blijven tot 2038;
 • De huidige treinen niet voorzien zijn van toiletten en de afwezigheid van toiletten zorgt voor veel ongemak, onvrede en ophef op (social) media;
 • De huidige treinen niet zelfstandig toegankelijk zijn voor reizigers in een rolstoel;
 • Het plaatsen van extra deuren niet kan bij de huidige treintoestellen in verband met het beveiligingssysteem, terwijl dit wel nodig is ter voorkoming van extra drukte bij het in- en uitstappen;
 • Dat er voor het aanschaffen van de nieuwe treinen een tekort is van 16 miljoen euro en er op dit moment geen vrije middelen beschikbaar zijn.

Overwegende dat:  

 • Het niet wenselijk is, dat minder invalide passagiers 2 uur van tevoren om assistentie moeten vragen om met de huidige treintoestellen te kunnen reizen;
 • Met de nieuwe treinstellen, onder andere de eerdergenoemde maatschappelijke problemen worden opgelost;
 • Een deel van de investering voor het nieuwe beveiligingssysteem (‘retrofit’), gebruikt kan worden voor de aanschaf van de nieuwe treinen;
 • Wanneer er gekozen wordt voor nieuwe treinen deze al in 2026 beschikbaar zijn, waarbij maatschappelijke vraagstukken al eerder opgelost worden;
 • Openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.

Dragen het college op:  

 • Bij de Begroting 2022 een budget van € 16 miljoen beschikbaar te stellen voor nieuwe treinen op de MerwedeLingelijn.

En gaan over tot de orde van de dag! 

 1. T.F. Dulfer (PVV)
 2. J.H. de Vree (PVV)
 3. A.H.K. van Viegen (PvdD)
 4. H.R. Oosterop- van Leussen (D66)