Statenvragen "Russische roulette met veiligheid Zuid-Hollanders op rangeerterrein Kijfhoek"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 23-8-2018
Onderwerp : Russische roulette met veiligheid Zuid-Hollanders op rangeerterrein Kijfhoek

Toelichting

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad (*) op 23 augustus 2018 komt naar voren dat burgemeester Van Belzen van de gemeente Barendrecht niet op de hoogte was van de levensgevaarlijke incidenten die hebben plaatsgevonden op rangeerterrein Kijfhoek in buurgemeente Zwijndrecht.

Het gaat hierbij om zeer ernstige incidenten waar het Algemeen Dagblad op 6 augustus jl. in een artikel (**) uitgebreid over berichtte. Uit dat artikel kon worden opgemaakt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tot de conclusie kwam dat bij het groot onderhoud op Kijfhoek de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd. ProRail zou bij haar werkzaamheden meer aandacht hebben voor rangeren dan voor veiligheid.

Het groot onderhoud was al tijdelijk stilgelegd door vier incidenten in korte tijd en mocht niet hervat worden. De ILT is bezig met een groot onderzoek naar de incidenten dat in november dit jaar verwacht wordt; echter, uit al gehouden gesprekken met medewerkers van ProRail en Strukton (bouw- en spoorbedrijf) zou blijken zijn dat veiligheidsregels veel vaker genegeerd worden.

Dit is bizar genoeg niet alleen de laatste tijd gaande… Zo ontstond in 2011 een grote brand in een wagon met methanol door genegeerde veiligheidsinstructies.

Prorail en de gemeente Zwijndrecht maken deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Commissaris van de Koning wordt voor elke bestuursvergadering uitgenodigd.

Kijfhoek is een cruciaal punt in het spoorvervoer tussen de Rotterdamse haven en het achterland. Er wordt op het rangeerterrein veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. De PVV maakt zich dan ook ernstige zorgen over de catastrofale gevolgen voor de volksgezondheid, het milieu en de Zuid-Hollandse economie, als een ramp zou plaatsvinden.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Was de Veiligheidsregio op de hoogte van genoemde incidenten? Zo ja, wat is met deze kennis gedaan & zo nee, waarom niet?

2) Was de Commissaris van de Koning op de hoogte van genoemde incidenten? Zo ja, wat is er gedaan met deze kennis & zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is dat de burgemeester van Barendrecht niks wist van de incidenten op het rangeerterrein, terwijl hij veel contact zou hebben met de burgemeester van Zwijndrecht? Zo nee, waarom niet?

4) Kunt u nagaan of de burgemeester van Zwijndrecht op de hoogte was en hoe de communicatie tussen beide burgemeesters en ProRail is verlopen? Zo nee, waarom niet?

5) Deelt u de mening dat ProRail ernstig gefaald heeft en daardoor Russische roulette heeft gespeeld met de volksgezondheid, het milieu en de Zuid-Hollandse economie? Zo ja, bent u bereid (natuurlijk nadat het onderzoek in november is afgerond en gepubliceerd) om in ieder geval de optie tot vervolging van ProRail achter de hand te houden & zo nee, waarom niet?

6) Deelt u de mening, gezien deze zorgwekkende casus, dat het een goede zaak zou zijn om te onderzoeken op welke manier het provinciale bestuur nog meer betrokken kan worden bij de veiligheidsregio? Zo nee, waarom niet?


1. H.W.H. Groenendijk (PVV Zuid-Holland)


BRONNEN

(*) “Burgemeester wist van niets” (AD, 23-8-2018)
(**) https://www.ad.nl/dordrecht/inspectie-veiligheid-kijfhoek-is-structureel-in-gevaar~ad26043b/