Statenvragen "Herplanten gekapte bomen Rijnlandroute"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 11-8-2018
Onderwerp : herplanten gekapte bomen Rijnlandroute

Toelichting

Uit een artikel op katwijkactueel.nl (*) blijkt dat de provincie Zuid-Holland op 24 juli 2018 een kapvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Katwijk voor de kap van 800 bomen t.b.v. de Rijnlandroute. (N206/Ir. G. Tjalmaweg)

Voor deze route verleende de gemeente Leiden in 2017 een kapvergunning voor de kap van circa 9.000 bomen.

De provincie Zuid-Holland heeft laten weten dat zij voor de oplevering van de Rijnlandroute in 2022 alle bomen herplant wil hebben. Echter, een onderzoek van de Bomenbond laat zien dat Zuid-Holland niet meer dan de helft van de bomen kan herplanten en is over de herplanting op dit moment niks bekend.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over deze gang van zaken. Dat er bomen gekapt moeten worden voor de Rijnlandroute is helaas noodzakelijk, maar zij moeten wel worden herplant om de schade aan de bomenpopulatie te compenseren.

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Bent u bekent met het onderzoek van de Bomenbond over het herplanten van de bomen die in Leiden gekapt zijn voor de aanleg van de Rijnlandroute?
2. Kunt u aangeven hoe u ervoor wilt zorgen dat de resterende bomen voor 2022 worden herplant en waar dit gebeurt? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Zijn er momenteel nog meer infrastructurele projecten in de provincie Zuid-Holland waarbij grote aantallen bomen gekapt moeten worden en zo ja, kan voor al deze projecten worden gegarandeerd dat de voorgenomen her te planten bomen ook herplant kunnen worden? Graag een gemotiveerd antwoord.
4. Kunt u aangeven of er tijdens deze Statenperiode infrastructurele projecten waren, waarbij het niet is gelukt om de voorgenomen her te planten bomen te herplanten? Graag een gemotiveerd antwoord.
5. Is er een protocol waarin staat dat de locatie van herplanting bekend moet zijn voor het kappen? Zo ja, waar kunnen wij een dergelijk protocol vinden & zo nee, waarom niet?

1. T. Dulfer (PVV Zuid-Holland)

2. B. Privé (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) http://www.katwijkactueel.nl/2018/08/aanvraag-voor-het-kappen-van-800-bomen-langs-n206/