Schriftelijke vragen "Risico’s verkeersveiligheid door uitgedroogde bomen langs provinciale wegen"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : 2-8-2018
Onderwerp : risico’s verkeersveiligheid door uitgedroogde bomen langs provinciale wegen

Toelichting

Uit een artikel van de Telegraaf (*) blijkt dat niet alleen mensen en dieren het zwaar hebben door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen, maar ook bomen.

Volgens dhr. Frank van den Brink, senior boomtechnisch adviseur van de gemeente Utrecht, zullen zeker bomen gaan afsterven, al is het afwachten tot het voorjaar om goed de schade te kunnen bepalen.

Het extreme weer zorgt er ook voor dat bomen zich zo goed en zo kwaad proberen aan te passen. Zo zijn er bomen die hun bast “afschudden” en braken er eind vorige week in Utrecht spontaan dikke takken van kastanjes aan de Catharijnesingel en Moreelsepark af.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de nijpende situatie van de bomen en de gevaarlijke situaties die mogelijk kunnen ontstaan door bv. afvallende takken. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de verkeersveiligheid; immers, langs provinciale wegen staan de nodige grote bomen en wie weet wat er met de takken van uitgedroogde bomen gebeurt, als er bv. een stevige wind opzet.

Vragen

Ondergetekenden stellen aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven welke maatregelen door de provincie zijn en/of nog worden genomen om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen langs provinciale wegen m.b.t. uitgedroogde bomen? Graag een gemotiveerd antwoord.
2. Zijn er al gevaarlijke situaties geweest langs provinciale wegen door bv. afvallende takken? Graag een gemotiveerd antwoord.
3. Mochten er onverhoopt veel Zuid-Hollandse bomen langs provinciale wegen sterven door het extreme weer, worden deze dan herplant? Zo ja, kunt u aangeven op welke termijn & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


1. B. Privé (PVV Zuid-Holland)

2. T. Dulfer (PVV Zuid-Holland)


BRON

(*) “Lakmoesproef bomen voorjaar” (Telegraaf, 1-8-2018)