Spreektekst Regionale woonvisie en woningbouwprogramma 2017 Rotterdamse regio 2017 (PS-vergadering 8-11-2017)

Voorzitter, er is natuurlijk al heel veel gezegd in de commissies, maar ook door de Rotterdamse bevolking over de Woonvisie Rotterdam. In een referendum is duidelijk gezegd dat de Rotterdammer deze woonvisie niet wil.

U mag best weten dat ik als Rotterdammer wel voor deze woonvisie heb gestemd. Mijn partij heeft ook actief campagne gevoerd voor deze woonvisie. Maar het gaat er niet om wat ik vind of wat de PVV vindt, het gaat om de uitslag van het referendum. Die was heel duidelijk: deze woonvisie moet van tafel.

Ik heb gezegd dat ik mij tot het allerlaatst zal blijven verzetten tegen het aannemen van deze woonvisie. En dat doe ik nu dus ook. Samen met collega’s van de SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS dienen wij een motie in. Ieder met zijn eigen motivatie natuurlijk waarom de sloopplannen van de gemeente Rotterdam niet door mogen gaan.

Voorzitter, ik bied u hierbij de motie aan met het dictum: “Verzoeken het college: Om de woonvisie van de Rotterdamse regio niet te aanvaarden en dit aan de desbetreffende gemeenten kenbaar te maken; en gaan over tot de orde de dag!” Deze motie is medeondertekend door de collega’s van GroenLinks, de Groep Verkoelen, 50PLUS, PvdA en de SP.

Voor zover voorzitter.