Statenvragen "Rekenkameronderzoek Warmtebedrijf Rotterdam"

Aan : de voorzitter van Provinciale Staten
Datum : vrijdag 27-07-2018
Onderwerp : Rekenkameronderzoek Warmtebedrijf Rotterdam

Vragen

1. Bent u bekend met het bericht “Stad gokt met warmtebedrijf” uit De Telegraaf van donderdag 26 juli 2018?

Al enkele malen is Provinciale Staten achter gesloten deuren geïnformeerd over het warmtebedrijf. De PVV heeft in diverse stemverklaringen bij de bekrachtiging van de geheimhouding haar ongenoegen uitgesproken over deze gang van zaken. De zaken waarover Provinciale Staten in het geheim zijn geïnformeerd moeten zo spoedig mogelijk openbaar worden gemaakt.

Zoals we in het artikel kunnen lezen, is de gemeenteraad van Rotterdam ook in het geheim geïnformeerd over het warmtebedrijf en zij heeft daarom de Rekenkamer van Rotterdam om een onderzoek gevraagd. De Rekenkamer heeft dit verzoek geaccepteerd en gaat ermee aan de slag.

2. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk een onderzoek te laten uitvoeren door de Randstedelijke Rekenkamer naar het warmtebedrijf en de rol van de provincie hierin? Zo nee, waarom niet?

Het onderzoek richt zich ook op de vraag of de risico’s omtrent de financiële en maatschappelijke doelstellingen voldoende worden beheerst en of de gemeenteraad van Rotterdam voldoende is geïnformeerd over de risico’s.

3. Deelt het College de mening van de PVV dat ook de Randstedelijke Rekenkamer zo spoedig mogelijk moet onderzoeken of de risico’s omtrent de financiële en maatschappelijke doelstellingen voldoende worden beheerst en of Provinciale Staten wel voldoende is geïnformeerd over de risico’s? Zo nee, waarom niet?

4. Is de provincie betrokken bij het onderzoek van de Rekenkamer van Rotterdam? Graag een gemotiveerd antwoord.

5. Wanneer is het College van plan om open kaart te spelen en de belastingbetaler in Zuid-Holland te informeren over de gang van zaken bij het warmtebedrijf? Graag een gemotiveerd antwoord.

J.J. Rijken (PVV)