Amendement 599 - Schrappen locatie windenergie V Het Scheur gem Vlaardingen (PS-vergadering 20-12-2017)

599