Spreektekst Statenvoorstel tot vaststellen randvoorwaarden waste to chemistry (PS-vergadering 21-2-2018)

Voorzitter, de PVV heeft al eerder ingestemd met dit voorstel. Ik ben kritisch geweest naar het college toe in de commissie ten aanzien van de eisen voor de CO2-reductie.

Ik heb daarover een goede brief ontvangen van het college, waarin duidelijk uitgelegd werd wat ik gevraagd had. Dank daarvoor. Al met al zijn wij nog steeds niet blij met de uitleg van het college maar wij vinden het economisch belang en het innovatieve karakter van het project belangrijker dan de CO2-afwegingen die het college maakt, dus uiteindelijk stemmen wij voor met de kritische kanttekeningen die ik de commissie al heb meegegeven.