Spreektekst Statenvoorstel tot beschikbaar stellen financiele bijdrage aan trajectverkenner Krimpenerwaard (PS-vergadering 21-2-2018)

Voorzitter, in de gebiedsinitiatieven die wij hebben ontvangen, staan voorstellen die wij nooit zullen kunnen steunen en die wij nooit naar voren zouden brengen. Er zijn ook voorstellen bij die wij wel heel goed zouden kunnen steunen en die zo uit ons verkiezingsprogramma hadden kunnen komen.

Maar, zoals ik al in de commissie heb aangegeven, is dat nu niet van belang omdat de PVV het belangrijk vindt dat dit soort ontwikkelingen juist altijd van onderaf komt. Het moet vanuit de agrariërs, de ondernemers, de bewoners en de lokale politiek komen en de provincie is er slechts om te faciliteren. Daarom hebben wij ons ook altijd achter dit voorstel geschaard.

Ik moet daarbij wel de negatieve kanttekening maken dat wij de kosten die naar voren zijn gekomen in de schriftelijke beantwoording van het college, exorbitant hoog vinden. Als wij van tevoren hadden geweten hoe hoog die kosten zouden zijn voor, zoals GroenLinks ook al aangaf, een stukje papier en wat praatwerk, dan waren wij waarschijnlijk geen voorstander geweest van dit traject.

Feit is echter dat het traject al een rijdende trein is en om nu van een rijdende trein af te springen terwijl deze in volle vaart is, vind ik niet chic naar de bewoners, de agrariërs, de initiatiefnemers en de lokale politiek toe. Dus daarom blijven wij achter dit voorstel staan, maar wel met enige tegenzin.

Ik wil het college dan ook oproepen om in het vervolg - dit is een proef, dus hiervan leren wij - als wij weer zo’n ontwikkelingstraject hebben, van tevoren een raming te geven van de kosten. Ik zeg er dan ook gelijk bij dat dit het is voor PVV. Wij zijn bereid om nog één keer een bedrag vrij te maken, maar dat wij daarna alleen nog maar kosten willen zien voor het ontwikkelen van de projecten maar geen voorbereidingskosten meer of dat soort gekkigheid.

Voorzitter, ik ga afsluiten met een statement dat ik ook in de commissie heb gemaakt, een citaat van drs. W.S.P. Fortuyn die maandag 70 jaar zou zijn geworden: “De overheid is er voor ons, met ons en alleen met ons mandaat over ons."

TWEEDE TERMIJN

Staande de vergadering gebeurt het wel eens dat je je standpunt wijzigt, als je je laat overtuigen door anderen of doordat er nieuwe informatie komt. Voor de PVV is het nieuw dat de inkomsten die nu vermeld worden, bij elkaar opgeteld, formeel buiten de balkenendenorm vallen. De uitgaven voor de inkomsten van de bestuurders zijn hoger dan de balkenendenorm voorschrijft. En ja, ik ben mij ervan bewust dat dit formeel gezien allemaal mag. Het zijn geen mensen die onder de balkenendenorm moeten vallen maar dat maakt voor de PVV niks uit. Wij hebben het principiële standpunt dat wij geen subsidie geven aan instellingen die boven de balkenendenorm zitten.

En daarom zeg ik nu bij dezen dat wij onze steun voor het voorstel intrekken, puur vanwege het feit dat deze mensen formeel meer gaan krijgen dan de balkenendenorm voorschrijft.