Spreektekst Vaststelling Ambitienotitie Omgevingsbeleid (PS-vergadering 28-3-2018)

Voorzitter, voor ons liggen zes ambities die richting moeten geven aan het nieuwe omgevingsbeleid. Zes draagmuren van de provincie, waarmee het huis gebouwd kan worden. Los van de inhoud kun je jezelf de vraag stellen of dit nu wel zo wenselijk is.

Want door je van tevoren vast te leggen op deze zes ambities, kun je een blinde vlek voor de rest van de samenleving creëren en kun je je blindstaren op deze zes ambities. Daarnaast zijn deze draagmuren ook het enige fundament dat blijft staan; de rest van het huis wordt iedere vier jaar bij een nieuwe politieke samenstelling van het college weer opnieuw gebouwd. Nu heeft het huidige beleid een hoog D66-gehalte, maar volgend jaar kan dat zomaar een PVV- of GroenLinks-beleid zijn. En ik hoef u niet te vertellen dat het beleid er dan heel anders zou uitzien dan nu. Hier zit dan ook de zwakte van het voorstel.

Daarnaast zijn de ambities zo vaag en zo breed te interpreteren dat het alle kanten op kan. Het zit vol met holle begrippen als duurzaamheid en grootheidswaanzin als klimaatbeheersing. Natuurlijk wil niemand dat de dijken doorbreken, maar het bewaken van uw en mijn veiligheid is toch gewoon een kerntaak van de overheid. De PVV heeft het al eerder aangekaart; wij zijn sterk van mening dat er bij de invoering van nieuwe Omgevingswet een inhaalslag gemaakt kan worden in de democratische huishouding van onze provincie en de betrokkenheid van de burger bij onze besluitvorming.

Wij zijn van mening dat een gekozen Commissaris van de Koning kan bijdragen aan meer betrokkenheid van de burger bij het provinciaal beleid. Zoals Hans van Mierlo al eens zei: “Eén stem op de macht en één stem op de controle ervan.” Als de inwoners van Zuid-Holland hun boegbeeld en leider kunnen kiezen, zullen zij zich meer verbonden voelen met deze persoon en zal ook de bekendheid vergroot worden. Dit zal meer effect hebben dan een sprookje.

De PVV is ook van mening dat het belangrijk is dat burgers direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid dat wij uitvoeren. Om de inwoners van Zuid-Holland meer te betrekken bij de besluitvorming van onze provincie, is het noodzakelijk om hun gereedschap te geven om op de rem te kunnen trappen en een oordeel te kunnen vellen over besluiten die wij nemen. Democratie in optima forma. Daarom wil de PVV bij de invoering van de Omgevingswet een referendum introduceren. Met dit voornemen geven wij een signaal af aan onze inwoners dat wij hun mening van belang vinden, dat zij direct invloed kunnen uitoefenen op ons beleid, wat het vertrouwen in de politiek ten goede zal komen.

Als laatste wil de PVV een ambitie toevoegen. Al deze voornemens zijn mooi, maar als wij niet in een veilige en vrije samenleving kunnen wonen, zijn alle ambities overbodig. Wij moeten pal staan voor onze westerse vrijheden en onze Joodse, humanistische, Christelijke samenleving, een land waar mannen en vrouwen gelijk zijn, waar homoseksuelen veilig over straat kunnen, waar Joodse instellingen niet 24 uur per dag beveiligd hoeven te worden, waar geen terroristische aanslagen zijn in naam van een ideologie, een land zonder Islam. Daarom stelt de PVV voor om als ambitie op te nemen dat ZuidHolland moet de-islamiseren.