PVV: Zuid-Holland moet steun Zandmotor intrekken

De problemen met de Zandmotor lijken maar niet op te houden. PVV-er Bart Brands; "Nu is er een zeiljacht vastgelopen op de Zandmotor en ook opstuivend zand zorgt voor overlast." De PVV vraagt middels schriftelijke vragen opheldering over de recente gebeurtenissen bij de Zandmotor en roept de Provincie op haar steun aan het project in te trekken. "Al dat belastinggeld dat nu al is weggespoeld zijn we kwijt, maar genoeg is genoeg". aldus PVV-er Brands.

Klik hier voor het bericht op Westonline.nl

1. Bent u bekend met de recente berichten over de zandmotor*?

2. Op en rondom de Zandmotor ligt op dit moment nog een aanzienlijke hoeveelheid bouwmateriaal (zoals grote stalen buizen) onder meer voor het extra opspuiten van land. Worden deze bouwmaterialen verwijderd? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

3. Waarom bleven deze bouwmaterialen de afgelopen weken liggen, aangezien de Zandmotor voltooid is en op de Zandmotor de natuur vanzelf haar werk zou moeten gaan doen?

4. Stichting Zuid-Hollands Landschap voert vanaf het najaar van 2011 het dagelijks beheer op de Zandmotor uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Waaruit bestaat dit beheer, voor welke periode loopt dit contract en wat zijn de totale kosten van dit beheer?

5. In hoeveel gevallen zijn er sinds de aanleg van de Zandmotor tot nu toe mensen en/of vaartuigen direct of indirect in de problemen geraakt in het gebied rondom de Zandmotor?

6. Bent u, net als de PVV, de mening toegedaan dat de recente gebeurtenissen aantonen dat de Zandmotor een onaanvaardbaar risico vormt voor de kuststreek rond Ter Heijde? Zo neen, waarom niet?

7. Bent u bereid de steun van de provincie Zuid-Holland voor het Zandmotor-project in te trekken? Zo neen, waarom niet?

 

*Bronnen:

- AD Haagsche Courant, 'Zeiljacht vast op zandmotor', zaterdag 6 augustus

- Waterforum.nl, 'Schiereiland Zandmotor is klaar', donderdag 28 juli

- Westlanders.nu, 'Zandmotor gaat binnenkort open voor publiek', zondag 17 juli

spreekuur

PVV Zuid-Holland Tweets

nieuwsbrief